OPÉKÁNÍ SELETE S ŽIVOU HUDBOU

pátek 21.6. 17:00

na naší zahrádce pečeme sele v doprovodu živé hudby

přijďte posedět a pobavit se