Otevíráme 27.4.

Otevíráme v pondělí 27.4. v omezeném provozu

Provizorní otevírací doba každý den 8-20:30h

cvičení pouze za přísných hygienických podmínek viz. usnesení vlády níže

klientům, kteří měli platnou časovou permanentku, jí od pondělí prodloužíme o dobu o kterou přišli. (požadavek hlaste na recepci nebo volejte)

Prosíme všechny o dodržování hygienických požadavků

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 0:00 hod.

I. zakazuje

f) přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů, s výjimkou posiloven, tělocvičen a fitness center, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

 1. omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient

 2. nelze používat šatny a sprchy

 3. vstup a cvičení po celou dobu pouze se ochrannými prostředky dýchacích cest

 4. zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem

 5. průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují

 6. zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty

 7. klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení

 8. prodávat pouze balených nápojů a balených potravin

 9. používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu

 10. je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho

 11. v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra

 12. upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor